Możliwości pośrednictwa w przyszłości

Piotr Myśliński 7 kwietnia 2016

pronesto-asari-szablon-wwwCzy zastanawiałeś się dlaczego tak ciężko pozyskać dobrego agenta?

Odpowiedz jest prosta.

W początkowej fazie nauki tego zawodu, obejmującego wiedze z zakresu prawa, psychologii, organizacji agenci oczekują stałego wynagrodzenia, pozwalającego przynajmniej na przeżycie do pierwszych wyników.

Prawie we wszystkich krajach Europy Zachodniej problem ten został rozwiązany poprzez poprzez współudział właściciela w marketingu.  Czy jest to możliwe do uzyskania w Polsce? Skoro udało się to w innych krajach oznacz to że jest to możliwe.Weź udział w budowie wspólnej aplikacji pozwalającej na współudział właściciela nieruchomości w finansowaniu marketingu. To nowatorskie rozwiązanie zmieni twoja pracę i zapewni stały dochód.

Pytasz dlaczego  i kto by chciał za to płacić?

Zgodnie z nieoficjalnymi  danymi wciąż wzrasta liczba właścicieli decydujących się na  samodzielne ogłaszanie swoich nieruchomości  w portalach co stanowi obecnie od 3% do ok 20% (pięć lat temu zaledwie 1%) w zależności od mechanizmów portalu. Przekłada się to na  10 do 30% ich dochodu i wciąż rośnie.

Dylemat dla operatorów portali jest jednak taki, że po ogłoszeniu samodzielnym właściciela, zgłaszają się do niego pośrednicy i dalej już sami opłacają marketing w nadziei na sprzedaż i przyszłe wynagrodzenie zapominając, że Internet ma pamięć. Wydawałoby się więc zasadnym stwierdzenie, że na obecnym etapie polskiego rynku, „spowalniamy” swoim działaniem dążenia portali do dynamicznego rozwoju i stałych regularnych opłat marketingowych przez właścicieli. Z drugiej zaś strony – jak na razie – stanowimy ich główne źródło przychodów i ważnym elementem przy budowie każdego portalu.

Polska należy do tej nielicznej grupy krajów gdzie, nie tylko  nie podjęto żadnych działań ale te podejmowane przynosiły lub miały przynosić odwrotny skutek.  Nie chcemy wspominać o przyczynach, trzeba jednak brać pod uwagę przyszłość, która wprowadzać będzie nowe technologie i nowe sposoby dotarcia do klienta poszukującego ograniczająca wpływ pośrednika.

Dlatego  bez odpowiedniej infrastruktury i wspólnych narzędzi nie będziemy w stanie przeciwstawić się negatywnym trendom i utracie rynku.

Oczywiście najbardziej korzystnym była by świadomość klientów i pośredników co do wyłączności,  jednak wątpię osobiście aby było możliwe powszechne jej stosowanie z prostego powodu.

W USA, jedynym kraju w którym istnieje ta forma w pełni rozwinięta, jest  wsparta  ustawodawstwem, wiekową tradycją, jednolitym standardem umów pośrednictwa oraz zintegrowaną silną strukturą organizacyjną bez której nikt nie może być pośrednikiem.

W krajach Europy pośrednicy mając całkiem odrębne ustawodawstwo rozwiązali wiele problemów za pomocą technologii i odpowiednich narzędzi sprzedażowych..

Pisząc o technologii nie mam na myśli konkurowania z portalami lub ich zastępowania, lecz wprost przeciwnie do zorganizowanego współdziałania.

Jest to o tyle ważne, a dalsze zaniechania w tym kierunku mogą w trwały sposób ograniczyć zasięg pośrednictwa pozostawiając jedynie te silne organizmy, które dostosują się do zmian technologicznych.

Zatem podjęcie  już dzisiaj stosownych wspólnych działań nad stworzeniem przemyślanego produktu z udziałem pośredników jest kluczem do ich przyszłości.

Dlatego Izba kładzie nacisk na silną współpracę z informatykami dostarczając im modeli, które są podstawą do budowy pośrednictwa w przyszłości.

Wiemy jak inni potrafili wykorzystać technologię dla swoich celów. Zróbmy i my krok do przyszłości.