Co nas odróżnia od innych organizacji.

Serwis 4 kwietnia 2016

 

a12Pośrednicy jako chyba jeden z nielicznych  zawodów, nie tylko w Polsce ale i w całej Europie,  nie posiadają własnej Izby Gospodarczej. Konsekwencją jest obecne ustawodawstwo, oraz  poczynania organów państwa wobec,  których jesteśmy często bezradni. Przejawia się to coraz nowymi zapisami abuzywnymi w umowach pośrednictwa, których wykaz możecie Państwo zobaczyć na stronie UOKiK .

Zmieniamy  to  organizując się w Krajowej Izbie Gospodarowania Nieruchomościami zrzeszającej wszystkie zawody nieruchomościowe od pośredników poprzez zarządców do deweloperów. Nie jest to  alternatywa dla blisko 40  organizacji typu stowarzyszeniowego lecz całkiem nowe spojrzenie na sposób organizowania zespołów, zbliżonych bardziej do organizacji typu europejskiego,  których podstawowym elementem jest wspólne zwiększanie efektywności i jakości działania  z wykorzystaniem  najnowszych technologii  oraz rzeczywisty wpływ i obrona naszych interesów wobec Urzędów i Organów Państwa zgodnych z zapisami  art.5 ust. 3,5,6 ust.3 oraz art. 6 w ustawie o izbach gospodarczych.

O ile w  prawie nie tylko  europejskim „chamber of commerce” odnosi się do relacji handlowych pomiędzy państwami o tyle  „association” w każdym z krajów europejskich jest reprezentantem i partnerem dla rządu i administracji co oznacza, że jego kompetencje są bardziej zbierze do  polskiego odpowiednika izby gospodarczej niż stowarzyszenia. Obecne zmiany w prawie zwiększyły uprawnienia izb a całkowicie w sposób nieodwracalny  zmarginalizowały uprawnienia stowarzyszeń wobec organów państwa dopasowując przepisy do standardów europejskich.

O ile rola stowarzyszeń w kształceniu i wychowywaniu początkujących adeptów zawodu pośrednictwa  jest nie do podważenia a organizacje grupują zarówno pośredników i agentów  o tyle izba gospodarcza jest ofertą jedynie dla brokerów i pośredników w obrocie nieruchomościami działających w ramach własnej działalności gospodarczej.  

O ile niektóre stowarzyszenia prowadzą działalność gospodarczą a dochody przeznaczają na cele stowarzyszenia o tyle izba gospodarcza nie prowadzi własnych działań gospodarczych a jedynie wspiera inicjatywy gospodarcze swoich członków wykorzystując ich operatywność, wiedzę i umiejętności, co determinuje całkiem różny  sposób  zarządzania i organizacji.

Dlatego nie konkurujemy, ze stowarzyszeniami lecz tworzymy nowe poziomy rozwoju naszych firm mając realny wpływ na kształt rynku. Chcemy budować mechanizmy i narzędzia pozwalające na rozwój rynku. Nie pytaj więc co może ci dać Izba  ale korzystaj ze wspólnych działań dla wzmocnienia  i rozwoju Twojej  firmy.

Dołącz do nas już dziś i przekonaj się sam.